Header image
 

 
 

Europa

Europa räknas som en av sju kontinenter samt en av fem världsdelar.
Europa har 45 länder, där 27 länder ingår i EU samarbete(2008).

Geografi

Europa består av flera halvöar, där den kontinentala halvön och den skandinaviska är de
största. Europa gränsar till Medelhavet i söder, Atlanden till väst, Norra Ishavet i norr, och öst gränsar den via Uralbergen till kaspiska havet.

Religion

Majoriteten av Europas befolkning är kristen med ca 75 procent av befolkningen. Därefter kommer Islam med ca 7 procent av befolkningen.
Kristendomen i Europa har spelat stor roll i historien, men har minskat idag i betydelse. Andra stora religioner är Judendomen, Hinduism och buddism.

Historia

De fösta människorna kom till Europa för ca 40 000 år sedan. Särskilt stort inflytande hade antikens Grekland och romerska riket, som under en period förenade
hela kustområdet runt Medelhavet till ett imperium. I Romarriket kunde också den nya religionen Kristendomen utvecklas snabbt under kejsaren Konstantin den store blev kristendomen statsreligionen.
Sedan 1400-talet byggde Europeiska länder koloniala imperier i Afrika, Amerika och Asien. Dessa länder var bla Spanien, Portugal, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien. Europa har påverkat mycket andra delar av världen som tex genom slavhandel, kolonialism. På 1700 talet började Europeiska länder tala om människovärde, jämlikhet och frihet.
Första världskriget (1914- 1918) och Andra världskriget (1939 - 1945) utbröt i Europa. Efter andra världskriget och under kalla kriget har Europas länder varit uppdelade i två stora politiska ekonomiska block. Det var järnridån-tiden. Europas stater skildes från varandra. 1989 öppnades östblocket, sedan dess har Europas länder närmat sig varandra, bla genom Europeiska unionen.

Ekonomi

Europas ekonomi omfattar över 710 miljoner människor i 48 stater. Generellt är de västeuropeiska staterna rikare än de östeuropeiska, men även de fattigaste staterna i Europa skulle vara relativt rika på vilken annan kontinent som helst. Europas största ekonomi, räknat i både BNP och köpkraft, är Tyskland. Om Europeiska unionen hade varit ett land skulle det vara världens största ekonomi.


 


Header image

Skicka mail
header image 2