Header image
 

 
 

Danmark

Danmark är ett land i norra Europa som består av en stor del öar och en bit fastland. Landet gränsar mot Tyskland i söder och är i övrigt omgiven av Östersjön och Nordsjön. Man kan räkna Danmark som ett litet eller ett stort land till ytan, beroende på om man räknar in de ganska självständiga delarna Grönland och Färöarna som ingår i själva kungadömet eller inte

Historia

Daner återfinns första gången i skriftliga källor från 500-talet av Jordanes och Prokopios. Danerna var av allt att döma bosatta i nuvarande Danmark, som också skulle ha fått sitt namn efter dem. Stammens ursprung är dunkelt, och Jordanes påstående att den härstammar från svearna har inte något större källvärde. Första gången danskar och namnet Danmark nämns är i ärkebiskop Ansgars brev, skrivet någon gång mellan åren 834 och 865, samt i påve Nicolaus I:s bulla år 864 som stadfäster Ansgar som ärkebiskop och missionär för danskar och svenskar. Därnäst ses namnet Danmark i samband med att den anglosaxiske kungen Alfred den store slog tillbaka danska vikingar vid Edington år 885, och 75 år senare är det belagt i Danmark på Jellingestenen. På vikingatiden skapade Knut den store ett välde runt Nordsjön. I det ingick stora delar av England och södra Norge, men Knut den stores välde överlevde inte sin skapare med många år och dess sönderfall markerar också slutet på landets vikingatid. Under medeltiden var landet omfattande, bland annat erövrades delar av Baltikum, Gotland och norra Tyskland under kungarna Valdemar Sejr och Valdemar Atterdag för det danska väldet. År 1397 bildades Kalmarunionen av drottning Margareta I och hennes fosterson Erik av Pommern. Detta första försök att ena Norden i ett enda sammanhållet rike föll inte väl ut, då unionen var måttligt populär framförallt i Sverige, som också lämnade den med Gustav Vasas trontillträde 1523. I mitten av 1600-talet förlorade Danmark sin östra landsände (Skåne, Halland och Blekinge) till den nya stormakten Sverige. Från Kalmarunionens bildande fram till 1814 ingick också Norge i det danska väldet. Efter 1814 blev de norska domänerna Färöarna, Grönland och Island officiellt danska. Island blev en självständig republik 1944 och Grönland fick omfattande självstyre 1979.

Geografi

Danmark är ett utpräglat örike, där halvön Jylland och ca 400 öar bildar en arkipelag i väster, medan Bornholm och Ertholmene bildar en mindre grupp längre österut. Landet är mycket sönderskuret och har mer än 7 400 km kust. Ingen plats i Danmark ligger mer än 52 km från närmaste kust, och den genomsnittliga höjden över havet är inte mer än 30 m. Det egentliga Danmark består av tre naturgeografiska regioner: Bornholm, Jylland och öarna. Halvön Jylland, som upptar mer än hälften av landytan, utgör en direkt fortsättning av det mellaneuropeiska fastlandet, medan öarna i övrigt bildar en moränarkipelag. Bornholm avviker geologiskt och topografiskt från det övriga Danmark och är det enda område som visar likhet med övriga Skandinavien. Mer än hälften av ön utgörs nämligen av graniter, som genomdras av diabasgångar i nordöst–sydvästlig riktning och av många sprickdalar.

Ekonomi

I Danmark utgörs ekonomin av modernt jordbruk, småindustri och en omfattande offentlig sektor. Danmarks mest betydande naturresurser är olja, jordgas, kalksten, salt och fisk. Landet är självförsörjande vad gäller energi och nettoexportör av matvaror. De mest betydande exportprodukterna är maskiner och matvaror. Den absolut största delen av Danmarks ekonomi, lite över 70 procent utgörs trots det av servicesektorn. Liksom de övriga nordiska ländernas är också Danmarks ekonomi starkt beroende av utrikesshandel. Danmarks viktigaste handelsparter är Tyskland, Sverige och Storbritannien. Liksom de andra nordiska ekonomierna har också Danmark en stor offentlig sektor. Staten äger delar i många tidigare statliga företag. Arbetslöshetsprocenten rör sig kring 3-4 procent. Sysselsättningen har förbättrats konstant sedan mitten av 1990-talet.

Klimat

Danmark ligger i den tempererade zonen. Golfströmmens uppvärmning av havet runt Danmark ger ett relativt milt klimat. Västvindar är vanliga, därför får västra Danmark mest nederbörd.

Religion

Över 80 % av befolkningen tillhör Den Danske Folkekirke som har en särskild rättslig status. I grundlagens artikel 4 står att "Den evangelisk-lutherska kyrkan är den danska folkkyrkan och understöds som sådan av staten". Statschefen skall enligt lag tillhöra folkkyrkan och kyrkoministern är kyrkans högste administrative ledare.

Snabbfakta


Yta: 43.094 km²
Större städer: Köpenhamn, Århus, Odense, Ålborg och Esbjerg – alla hamnstäder.
Politiskt system: representativ demokrati
Språk: danska (olika dialekter i hela landet)
Valuta: DKK (danska kronor)
Folkmängd: 5.275.000 invånare

Header image

Skicka mail
header image 2

header image 2