Header image
 

 
 

Estland

Estland ligger i världsdelen EU och huvudstaden är Tallinn. Landet har 1307000 invånare och en total yta av 45226 km2.

Historia

Estländare har bebott denna lilla del av Baltikum sedan uppskattningsvis 2500 år f.Kr. vilket gör dem till de längst bofasta av de Europeiska folken. Beroende på Estlands strategiska läge som en länk mellan öst och väst, har det var högt eftertraktat genom åren av rovlystna kungar och erövrare. I 1200-talets början var Estland underkuvat den Tyska orden. Deras borgar finns fortfarande utspridda på landsbygden i olika tillstånd av spöklikt förfall. Från 1285 var Tallinn en del av Hansaunionen. Handeln dominerades av de Tyska köpmansfamiljerna som slagits sig ned där och på varandra följande tyska generationer byggde sina herrgårdar över hela landet. Men tyskarna var bara de första i raden av erövrare. Danskar, svenskar, polacker och ryssar svepte alla över Estland, de satt upp sina på varandra följande regimer, befäste sina städer och borgar och skeppade sina varor genom Estlands hamnar. Under 1800-talets senare del uppstod en kraftfull estnisk nationalistisk rörelse. Slutligen, den 24:e Februari 1918, förklarade Estland sin självständighet. Dock blev perioden av självständighet kortvarig och Estland införlivades 1940 med våld till Sovjetunionen. Men under 1991 hävdade estländarna återigen sin självständighet och bröt på ett fredligt sätt sig ur Sovjetunionen.

Geografi

Estland utgörs av ett platt kustlandskap med få höjder. Den högsta punkten är Munamägi som endast når 317 meter över havet. Berget, eller kullen om man så vill, ligger utmed den Baltiska landryggen. Till landet hör också en del sjöar i Östersjön, varav Dagö och Ösel är de största. En tredjedel av Estland är täckt av skogar. De flesta av skogarna är barrskogar men det finns även en hel del blandskog. Skogarna rymmer många vilda djur, och många arter är desamma som i Sverige såsom älg, hare och hjortar.

Ekonomi

På grund av den ryska finanskrisen 1998 genomgick landet 1999 sin värsta finansiella kris sedan självständigheten 1991. Estland gick med i WTO 1999; landet fick då hjälp av bland annat EU och när landet senare blev medlem i EU 2004 var Estland det land som hade den starkaste ekonomin av de nya medlemsländerna. Estlands ekonomi växer inte längre, delvis beroende på att skandinaviska banker lånat ut pengar till konsumtion och överprissatta bostäder som inte kan betalas tillbaka. De rutinjobb som flyttats till landet från Västeuropa försvinner till billigare länder eller flyttas tillbaka i takt med att lönerna ökar utan att produktiviteten ökar i motsvarande grad. Efter händelserna kring Bronssoldaten har Ryssland avslutat den tidigare lukrativa transittrafiken med olja genom landets hamnar. Största exporten är av maskiner och verktyg (33 %) följt av trä och papper (15 %), textil (14 %) och matrelaterade produkter (8 %). Främsta handelspartner är Finland, Sverige, Lettland, Ryssland, Tyskland och Litauen.

Klimat

Estland är ett flackt land, men i söder har mäktiga moränlager från istiden format ett backlandskap med småsjöar. Högsta punkt är Munamägi (317 m) i Baltiska landryggen. På gränsen mot Ryssland ligger den stora Peipussjön (estniska Peipsi), som avrinner genom floden Narva till Finska viken. I norr fortsätter fastlandet i en rad öar i Östersjön. De största är Ösel (Saaremaa) och Dagö (Hiiumaa). Klimatet är tempererat och liknar Mellansveriges. Drygt 1/3 av ytan täcks av skog, mest barrträd men också blandskog med björk, asp, ek, alm. På kalkrika jordar, t.ex. på Ösel och andra öar i väst, påminner växtligheten om Ölands och Gotlands.

Religion

Det finns inte många byar utan en kyrka och även mindre städer har ofta flera kyrkor. De flesta kyrkorna i Estland byggdes av balttyskarna och lutheransk protestantism dominerar. Nuförtiden är kyrkor öppna för gudstjänst varje söndag och fungerar ofta som konsertsal för både religiös och icke-religiös musik. Den största kyrkan är den lutheranska (30 %), följd av den ortodoxa (28 %) och den katolska (3 %).

Snabbfakta


Stadsskick: Republik
Areal: 45 000 kvkm
Antal invånare: 1,65 milj.
Huvudstad: Tallinn (490 000 inv.)
Befolkning: 62% estländare, 30% ryssar, 3% ukrainare och 2% vitryssar
Officiellt språk: Estniska
Valuta: Kroon

Header image

Skicka mail
header image 2

header image 2