* Grekland
Header image
 

 
 

Grekland

Greklands huvudstad är Aten. Landet har 10,7 milj invånare och en total yta av 131,940 km2.

Historia

De äldsta fynden av människor är ca 800.000 år gamla.1900 f kr uppstod palatskulturen på Kreta och den minoiska civilisationen blomstrade.Den mykiska eran startade runt 1600 f.kr och höll sig till 1100 f.kr och sägs ha varit den rikaste dittills. Från 700 talet f.kr började Grekiska städer att anlägga "kolonier" runt om i medel- och svarta havet, under denna period uppkom stadsformen "polis". Den mest kända av dem är det demokratiska Aten. 400 talet var präglat av massiva konfliketer bland annat kriget mot perserna och det peloponistiska kriget. Från 300 talet blev Makerdonien ett betydelsefullt område och en militärisk expandtion påbörjades som sedan kulminerade under Alexander den stores tid, då han erövrade det persiska riket som sträckte sig ända till Indien. Därefter dominerade grekisk hellenistiska kulturen i stora delar av världen. 146 f.Kr.erövrades Grekland utav romarna, från att ha tillhört det bysantiska riket tillhörde landet nu det osmanskariket, från 1500 låg hela Grekland under osmansk kontroll. Landet utopade självständig monarki efter att ha vunnit ett långvarigt slag mot osmanerna 1821-29. 1920 förde man krig mot turkarna och misslyckades med slaget, detta ledde till en förlust av två miljioner greker. Landet blev under andra världskriget angripet och besatt av axelmakterna, därefter utkämpades ett inbördeskrig som avslutades 1949 med en royalistisk seger. Som redan nämt avskaffades monarkin 1974 efter 7 års millitärdiktatur. Grekland blev medlem i EU 1981. I samband med kriget i forna Jugoslavien valde Grekland en serbiskvänligt profil i frågan. Genom medelemskapet i NATO är man nu på god väg att upprätta goda förbildelser med ärke fienden Turkiet. .

Geografi

Grekland är starkt kuperat och dess kustlinje djupt veckad vilket hänger samman med bergen i dess inre som utgör en del av det bergssystem som täcker större delen av Balkanhalvön. Den största bergskedjan i Grekland är det centrala Pindosbergen som, liksom de flesta bergskedjorna i Grekland, har en nordväst-sydostlig sträckning. De bergskedjor som skjuter ut från Pindos sträcker sig ut i havet så att det mellan dem bildas bäcken och vikar. Även på Peloponnesos , i Joniska havet och i Egeiska havet bildar bergskedjorna ryggar och rader med öar med samma sträckning. Två av Pindos sidogrenar, Kambuniska och Kerauiska bergen, skjuter ut åt öst och väst och bildar en naturlig gräns norr om Thessalien. Jordskalv och, i betydligt mindre omfattning, vulkanutbrott förekommer. Greklands högsta berg är Olympos på 2 917 meter.

Ekonomi

I likhet med många andra länder har Greklands ekonomi gått från att vara jordbruksbaserad till att vara dominerad av tjänstesektorn, främst handel, turism och sjöfart. Traditionellt har närmare hälften av all ekonomisk aktivitet skett inom den statliga sektorn, men för att komma till rätta med ett långvarigt budgetunderskott sattes ett omfattande privatiseringsprogram i gång 1998. Underskottet minskade temporärt men har börjat öka igen. Jordbruket har fortfarande ekonomisk betydelse, och de viktigaste grödorna är spannmål, bomull, frukt och grönsaker. I jämförelse med andra EU-länder har industrin en ganska liten betydelse för landets ekonomi. Turismen har under lång tid varit en viktig del av näringslivet och bidrar med ca 20 % av BNP.

Klimat

Klimatet är typiskt för ett Medelhavsland och här växer olivträd och cikadorna gör sina harmoniska läten. Här är det varma somrar där temperaturen ibland når över 40 grader Celsius. Vintrarna är milda och temperaturen brukar ligga vid tio grader när det är som svalast. Under sommaren lyser solen nästan varje dag och det är få länder som med lika stor säkerhet kan leverera sol och värme under sommarhalvåret. Från början av juni till slutet av augusti faller det knappt något regn alls i Grekland.

Religion

Den grekiska författningen garanterar alla människor på grekiskt territorium fullständig religionsfrihet och erbjuder också lagens beskydd för alla trosuppfattningar men nämner även den Grekisk-ortodoxa kyrkan som den förhärskande religionen. Den grekiska kyrkans makt genomsyrar dock hela samhället. Alla klassrum ska ha en ikon på väggen. Vid parlamentets öppnande, liksom vid alla butiksinvigningar och andra firanden, har prästernas välsignanden en central roll. Omkring 95-98% av alla greker räknas till den grekisk-ortodoxa kyrkan men graden av sekularisering har ökat under senare år. Den största religiösa minoriteten utgörs av muslimer som mestadels finns i Thrakien.

Snabbfakta

Namn: GREKLAND
Huvudstaden: Aten
Storlek: 133 000 km²
Statsskick: Demokrati
Befolkning: 10,7 miljoner
Språk: Indoeuropeiska språk
Högsta berg: Olympos (2 917 m ö.h.)

Header image

Skicka mail
header image 2

header image 2