Header image
 

 
 

Irland

Island är Europas näststörsta ö. Den ligger nära polcirkeln mellan 63 och 67 grader nordlig bredd. Geologiskt är Island det yngsta landet i Europa och det är alltjämt under utveckling.

Historia

Under medeltiden utgjorde Irland en feodalt styrd stat med den engelske kungen som furste. Den irländska statsbildningen var trots detta skild från England och detta tillstånd kvarstod när Irland 1541 omvandlades till kungarike i personalunion med England. Den 1 januari 1801 införlivades Kungariket Irland med Kungariket Storbritannien och bildade det Förenade konungariket Storbritannien och Irland (United Kingdom, UK). Irland kom därefter att utgöra en riksdel inom det förenade kungariket till dess att ett inbördeskrig 1919-1922 framtvingade en delning av nationen 1921 i två administrativa delar, en i norr och en i söder. Den norra delen, ungefär motsvarande provinsen Ulster, fortsatte att utgöra en provins och en riksdel inom det förenade kungariket, medan den södra delen jämte en mindre del av Ulster förklarades vara en fristat inom det Brittiska imperiet. Den södra delen gick allt längre i sin frigörelse från den brittiska kronan, och 1949 förklarade man sig vara en självständig republik. Irland gick 1973 med i Europeiska ekonomiska gemenskapen, föregångaren till Europeiska unionen.

Geografi

Irland, stat omfattande större delen av ön med samma namn. Det centrala låglandet innefattar slätter som avvattnas av Shannon, Irlands huvudflod. På många ställen finns dock kullterräng och en mångfald av sjöar, stora myrar och låga ryggar. Låglandet omges av högre bergspartier i söder och norr.Irland var ursprungligen i huvudsak täckt av småvuxna lövskogar, men dessa omvandlades tidigt till hedmarker genom avverkning, bete och bränning, och de sista skogarna försvann redan under 1600-talet. En mycket stor andel av ön är jordbruksmark, varav mer än 90 % utgörs av betesmark.

Ekonomi

Den irländska ekonomin genomgick en snabb omvandling efter 1980-talets krisår. Utländska investeringar ledde till framväxten av en stark högteknologisk industri, medan det förr så viktiga jordbruket förlorade i betydelse. Samtidigt växte turismen och tjänstesektorn. Irland hade 2007 näst högst BNP per invånare inom EU, efter Luxemburg. Året efter började ekonomin att försämras i snabb takt, inte minst på grund av en omfattande bankkris, och trots stora nedskärningar i statsbudgeten fortsatte nedgången. Landet tvingades 2010 att ta stora krislån från bland annat EU och Internationella valutafonden (IMF).

Klimat

Irlands klimat är milt och fuktigt (maritimt). Medeltemperaturen (dygnsmaximum) i Limerick ligger på +4…7 grader i januari och +14…16 (dygnsmaximum) i juli. Sommaren är den torraste årstiden och vintern den regnigaste, men det regnar regelbundet under årets alla månader.

Religion

Katolicism 88,4 %, protestantism 4,0 %, konfessionslösa 3,5 %, annan 4,1 %

Snabbfakta


Huvudstad: Dublin
Statsskick: Republik
Folkmängd: 4,1 miljoner
Yta: 70 285 km2
Invånare per km2: 58,3
BNP per capita: 37 640 US dollar (2002)
Största religion: Katolicism
Största språk: Engelska och Iriska
Största städer: Dublin,Cork Galway,Waterford Valuta: Euro


 


Header image

Skicka mail
header image 2

header image 2