Header image
 

 
 

Island

Island är Europas näststörsta ö. Den ligger nära polcirkeln mellan 63 och 67 grader nordlig bredd. Geologiskt är Island det yngsta landet i Europa och det är alltjämt under utveckling.

Historia

Islands historia börjar sannolikt redan på 700-talet då det upptäcktes av iriska eremiter, paper, vilka hade tillfälliga bosättningar där. Ön koloniserades därefter i snabb takt av norska invandrare, främst stormän som emigrerade från Norge, när kung Harald Hårfager enade Norge och gjorde sig till ensam härskare. Norge och Island bildade 1262 en union. Genom bildandet av Kalmarunionen 1397 kom Norge liksom Island under danskt styre, vilket för Islands del fortsatte fram till 1904, då ett självstyre inleddes. År 1918 fick Island självständighet, fortfarande i union med Danmark, såsom konungariket Island (Konungsríkið Ísland). Under andra världskriget blev Danmark ockuperat av Tyskland, men Island blev i stället ockuperat av Storbritannien. Den 17 juni 1944 löpte Islands unionsavtal med Danmark ut. För att undvika en tysk ockupation av Island förlängde man inte avtalet utan utropade sig som republik.

Geografi

En tiondel av Islands yta består av glaciärer. Dessutom har landet hundratals varma källor och gejsrar. I landets centrala delar finns berg och glaciärer, medan kusten är flackare och har många djupa fjordar. Island ligger på en undervattensbergskedja som löper längs Atlantens havsbotten. Berget ligger mellan två kontinentalplattor som långsamt flyttas isär. På grund av detta har landet flera aktiva vulkaner. I genomsnitt sker vulkanutbrott på Island vart femte år. År 1963 bildades den nya ön Surtsey av ett stort utbrott. Island ligger strax söder om polcirkeln.

Ekonomi

Islands ekonomi består till största delen av fiskeindustrin, som står för närmare 60% av landets varuexport och sysselsätter 8% av den arbetsföra befolkningen. Med undantag av kalk (som används i tillverkningen av cement), saknar Island helt naturresurser som är exporterbara, vilket innebär att ekonomin i landet är mycket känslig för förändringar i tillgång och efterfrågan av den befintliga exporten - fisket. Landet har dock på senare år allt mer minskat sitt beroende på fiskeindustrin (exempelvis kan nämnas att i början av 90-talet stod fiskindustrin för över 80% av landets varuexport) till förmån för energikrävande industrier som aluminiumsmältverk. Detta har varit möjligt till stor del tack vare landets tillgång till billig energi både i form av geotermisk energi och vattenkraft. Uppförandet av dessa stora smältverk, och den kringliggande påverkan på miljö som följer med dessa, har dock varit väldigt kontroversiella i landet under de senaste åren. Regeringen har tidigare ställt sig negativ till medlemskap i EU, eftersom man befarar att detta skulle leda till att kontrollen av fisket då skulle gå förlorad. Regeringen (den som styr 2008-2009) driver dock idén att Island ska gå med i EU. Under de senaste decennierna har utveckling dock även skett inom den isländska bioteknikindustrin, liksom inom den finansiella sektorn. Även turismen på ön ökar, i och med det stigande intresset för ekoturism.

Klimat

Islands klimat påverkas i stor utsträckning av de havsströmmar som omger ön. Havets temperatur omkring landet påverkas av en gren av Golfströmmen, Irmingerströmmen från sydväst, som värmer upp vattnet. Den längs Grönland löpande polarströmmen tillför ön däremot stundom stora ismassor, som kan ligga kvar på norra kusten långt fram på sommaren. Ostkusten berörs av en annan, nordostlig polarström. De olika strömmarna i förening med ebb och flod åstadkommer våldsamma strömvirvlar (rastir, plural av röst) utanför de mera framspringande uddarna, som jämte isdriften och fruktansvärda stormar kan göra seglatsen kring Island farlig. Islands värmerekord är 30,5 °C, och uppmättes den 22 juni 1939 i Teigarhorn på sydöstkusten. Islands köldrekord är -38 °C och uppmättes den 22 januari 1918 i Grímsstaðir och Möðrudalur på nordöstra Island.

Religion

80% av befolkningen tillhör Isländska kyrkan, den evangelisk-lutherska statskyrkan.

Snabbfakta


Statsskick: republik
Huvudstad: Reykjavik
Naturtillgångar: fisk, skaldjur, aluminium och fårprodukter
Språk: Isländska
Högsta berg : Hvannadalshnukur (2119 m.ö.h)
Area: 103 100 km2
Glaciärer 12 000 km²
Lavafält 11 000 km²
Sjöar 3 000 km²
Grus och sand 4 000 km²
Längsta flod: Thjorsa (237 km)
Nationaldag: 17 juni

Header image

Skicka mail
header image 2

header image 2