Header image
 

 
 

Kroatien

Kroatien (kroatiska: Hrvatska), formellt Republiken Kroatien, är en republik i sydöstra Europa. Kroatien gränsar till Serbien, Montenegro och Bosnien-Hercegovina i öster och till Slovenien och Ungern i norr. I väst och sydväst är Adriatiska havet en maritim statsgräns mot Italien.

Historia

Dagens Kroatien var en del av Österike-Ungern imperiet fram till slutet av första världskriget. År 1918 formade Kroater, Serber och Slovener kungadömet Jugoslavien. Efter andra världskriget så blev Jugoslavien en federal oberoende kommuniststat under styrning av marshalk Tito. Trots att Kroatien deklarerade sitt oberoende från Jugoslavien 1991 så tog det 4 år av sporadiska, ofta bittra, strider innan ockuperande serbiska styrkor var ute från Kroatiskt land. Den sista serbenklaven i östra Slavonien överlämnades till Kroatien 1988 under FN övervakning. Från att ha varit den mest välmående av de Jugoslaviska republikerna försämrades Kroatiens ekonomi kraftigt under kriget 1991-1995. Landet missade också den första investeringsvågen i östra Europa som följde efter berlinmurens fall. Efter år 2000 har Kroatiens ekonomi sakta börjat förbättras med en årlig BNP tillväxt på runt 5% per år. Framförallt tack vare turism. Inflationen har under samma period varit låg och valutan stabil. Stora ekonomiska problem återstår som en hög arbetslöshet, ett växande handelsunderskott och stora reginala skillander i ekonomin. Staten har bibehållit en stark roll i ekonomin och privatiseringsinitiativ har ofta mötts av hårt motstånd från både allmänheten och politiker.

Geografi

En utmärkande sak för Kroatien är kusten med de många öarna. Landet kallas också för ”de tusen öarnas land”. Det är en mycket örik skärgård längs i stort sett hela kusten. De norra och östra delarna av landet består huvudsakligen av fält, sjöar och mindre berg. Medan kustområdet som är ett av de vanligare turistmålen i första hand består av berg.

Ekonomi

Turism är en viktig del av näringslivet. Kroatiens utrikeshandel är inriktad på EU, och därför påverkas landets ekonomi av trender i länder som Sverige, Nederländerna och Italien. Landets BNP per capita uppskattades (köpkraftsjusterad) 2007 till cirka 15 500 USA-dollar (världsgenomsnittet ligger på 10 000 USA-dollar). Kroatien är, näst Slovenien, det mest välmående landet av staterna som en gång utgjorde Jugoslavien. I slutet av 1980-talet började i och med kommunismens fall en ekonomisk övergång. Kroatien hade ett fördelaktigt läge men skadades svårt av avindustrialiering och krig. De största problemen för landet idag är en relativt stor arbetslöshet (11,2% år 2006[21]) och långsamma reformer. Speciellt svåra faktorer är rättssystemet och den allmänna administrationen som båda är föråldrade och ineffektiva.

Klimat

Den kroatiska kusten och öarna i Adriatiska havet har ett medelhavsklimat. Det är dock något kallare på den norra delen av kustremsan än den södra. På vintern, då den mesta nederbörden faller, kan delar av kusten ha temperaturer som närmar sig 0. Somrarna är torra, soliga och emellanåt heta. Mellan kusten och de inre regionerna av landet ligger de Dinariska bergen vilket gör att inlandets klimat skiljer sig markant, med kalla vintrar, och något mildare men ändå varma somrar. Bergsområdena är förstås kallare, med mycket nederbörd, särskilt under vintern. Där finns också ett antal skidorter.

Religion

Den främsta religionen är romersk katolicism (89,2 %), minoritetsreligioner är främst serbiskt ortodoxa (5,0 %), islam (1,3 %) och protestantism (0,3 %). Övriga utgör 5,6 %.

Snabbfakta

Statsskick: Republik
Befolkning: 4,5 miljoner
Valuta: Kuna
Huvudstad: Zagreb
Största sjö: Vransko Jezero 30,2 km2
Längsta flod: Sava 945,5 Km
Större industrier: kemikalier & plast, mat & dryck, turism, textilier, elektronik, aluminium, papper samt träprodukter.
Nationaldag: 25 juni

Header image

Skicka mail
header image 2

header image 2