Header image
 

 
 

Luxemburg

Republik Litauen – landet vid östra Östersjön. Landets yta – 65,3 tusen kv. km; 3,435 milj invånare.1990 återtog Litauen sin självständighet. 2004 blev Litauen medlem i EU och NATO

Historia

Luxemburg grundades som politisk enhet 963 och blev storhertigdöme 1815 under nederländsk överhöghet. Sedan Belgien blivit självständigt från Nederländerna förlorade Luxemburg mer än halva sitt territorium till denna nya stat 1839. I gengäld blev den politiska självständigheten större och 1890 var Luxemburg en suverän stat. Luxemburg var ockuperat av tyska trupper under både första och andra världskriget. Under första världskriget tog storhertiginnan sin tillflykt till Storbritannien. År 1945 blev Luxemburg medlem i Förenta nationerna. Luxemburg övergav även sin neutralitet, som gällt från 1867, och blev medlem i Nato 1949. Luxemburg var efter andra världskriget ett av de drivande länderna inom Europasamarbetet. År 1952 blev Luxemburg säte för Kol- och stålunionen och Luxemburg var en av grundarna av dagens EU genom Romfördraget 1957. Luxemburg är helt eller delvis säte för ett antal av Europeiska unionens institutioner. År 2002 blev euro Luxemburgs valuta.

Geografi

Luxemburg är ett av Europas och även världens minsta länder. Det ligger på 167:e plats på listan över världens största länder efter areal, och har en yta på ungefär 2 586 kvadratkilometer. Landet gränsar i väst till den belgiska provinsen Luxemburg, som är nästan dubbelt så stor som landet. Norra delen av Luxemburg är en del av Ardennerna och består mest av kullar och låga berg, där den högsta punkten är Buurgplaatz, som når 559 meter över havet. Resten av landet är också bergigt. Luxemburgs östra gräns består av tre floder: Mosel, Sûre och Our.

Ekonomi

I början av 2000-talet rankade den brittiska tidningen The Economist Luxemburg som världens rikaste land. Landet har en stabil ekonomi med ordentlig tillväxt, låg inflation och låg arbetslöshet. Den industriella sektorn, som fram till nyligen dominerades av en stålindustri, består idag även av bland annat kemikalieindustrier och gummiindustrier. Under de senaste decennierna har tillväxt i den finansiella sektorn mer än kompenserat för stålindustrins nedgång, och speciellt bankindustrins andel av landets totala ekonomi har ökat. Jordbrukssektorn består främst av mindre, familjeägda gårdar. Luxemburg har speciellt täta band till Belgien och Nederländerna, och är även medlem av EU. Luxemburg hade 2005 världens högsta nominella BNP per capita, på 62 000 amerikanska dollar. Arbetslösheten uppgick i juli samma år till 4,4% av den arbetsföra befolkningen.

Klimat

Luxemburg har kustklimat, detta innebär att medeltemperaturen i Juli ligger på 18 grader C och i Januari på 1 grad C. Medelnederbörden är 850 mm per år, detta är beräknat i Luxemburg- ville. Året runt ligger ett högtryck med nordliga vindar över Luxemburg. Det är relativt stora skillnader på sommar och vinter, de som skiljer de mest åt är temperaturen. Dethär klimatet, regnigt, med en enkel förklaring beror på att molnen drar sig in "fyllda" över Luxemburg, sedan blir det bergigt och de måste regna av sig för att komma över bergen. Dethär klimatet innebär att man kan ha vinodlingar i dalgångarna.

Religion

De flesta invånarna är romerska katoliker.

Snabbfakta

Statsskick: monarki
Yta: 2 586 km2
Huvudstad: Luxembourg
Högsta berg: Huldange (559 m.ö.h.)
Viktigaste floder: Our, Sauer, Mosel
Invånarantal: 450 000 inv (2004)
Invånare/km2: 173
Olika näringsgrenars andel av BNP: jordbruk 0,5%, industri 17 %, service och övrigt 83 %

Header image

Skicka mail
header image 2

header image 2