Header image
 

 
 

Makedonien

Republik Litauen – landet vid östra Östersjön. Landets yta – 65,3 tusen kv. km; 3,435 milj invånare.1990 återtog Litauen sin självständighet. 2004 blev Litauen medlem i EU och NATO

Historia

Efter att tidigare ha varit en del av Osmanska riket kom det historiska Makedoniens territorium att efter Balkankrigen 1912-1913 delas upp mellan Grekland, Serbien, Bulgarien och Albanien. Det område som idag utgör Makedonien utgjorde en del av serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike (1918-1929) och därefter kungariket Jugoslavien (1929-1941) då gick det under namnet Vardarbanovina. Under andra världskriget (1941-1945) delades området mellan Bulgarien och det av Italien ockuperade Albanien. I slutet av kriget blev området en autonom region i socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien och fick namnet Folkrepubliken Makedonien, 1963 ändrat till Socialistiska republiken Makedonien. 1991 utträdde republiken ur den jugoslaviska federationen och har sedan dess varit indragaen i namnkonflikten med Grekland, se nedan. Under de jugoslaviska krigen i början av 1990-talet lyckades Makedonien hålla sig utanför konflikterna. Befolkningen består framför allt av makedonier men det finns även en stor minoritetsbefolkning av albaner, vlaher samt en del romer. Mellan den makedoniska och den albanska befolkningen fanns stora etniska spänningar som utmynnade i en väpnad konflikt 2001 sedan albanska rebeller tagit till vapen. Den kunde till slut lösas efter internationell medling och resultatet blev Ohridavtalet, men vissa spänningar mellan grupperna finns fortfarande kvar. Den 26 februari 2004 omkom landets president Boris Trajkovski i en flygolycka. Den efterföljande utredningen slöt sig till att olyckan orsakades av besättningens misstag under inflygningen till Mostar. Makedonien ansökte om EU-medlemskap den 22 mars 2004 och fick kandidatstatus den 17 december 2005.

Geografi

Makedonien har en vacker och varierad natur. Floden Vardar rinner igenom centrala Makedonien och runt floden är landet låglänt och bördigt. Öster och väster om detta lågland tornar berg upp sig, berg som reser sig över 2 000 meter över havet. I sydvästra Makedonien ligger flera stora sjöar som är populära turistmål. Andra populära turistmål är de historiska städerna Stobi och Heraklea. Klimatet i landet är varierat och en blandning mellan Medelhavsklimatet och inlandsklimatet. I bergen är det inte ovanligt med snö och milda somrar, medan somrarna är varma i dalarna.

Ekonomi

Jordbruk är den viktigaste näringsgrenen. En stor del av befolkningen lever i fattigdom, och arbetslösheten är på 34,8 procent. [3] [4] Till följd av det jugoslaviska inbördeskriget 1991 blev ekonomin ett orosmoment för Makedonien. Republiken hade tidigare varit kraftigt beroende av Jugoslavien, mer än av utländska marknader, och hade handelsavtal med landet. USA:s sanktioner mot Serbien bidrog till ökad ekonomisk oro och försvårade transporter av varor till Makedonien. Även namnkonflikten med Grekland angående namnet på republiken motverkade Makedoniens önskan om internationellt erkännande och inflödet av utländska investeringar.

Klimat

Makedonien har ett kontinentalt präglat klimat med nederbörden fördelad på större delen av året, på vintern i form av riklig snö. Den naturliga vegetationen utgörs på lägre sluttningar av lövskog. På högre höjder dominerar bok- och barrskogar. Ovanför trädgränsen finns oftast hårt betade subalpina gräshedar och myrmarker.

Religion

Enligt folkräkningen år 2002 är landets religiösa sammansättning följande: makedonsk-ortodoxa 64,7%, övriga kristna 0,37%, muslimer 33,3% och 1,63% övriga.

Snabbfakta

Republika Makedonija(formellt Republiken Makedonien)
Huvudstad Skopje (600.000)
Areal 25.713 km2
Huvudspråk Makedonska
Största religion Makedonisk-ortodox, Islam
Invånare 2.041.467 (2000)
Regering Republik
Högsta berg Titov (2 747 m ö.h.)

Header image

Skicka mail
header image 2

header image 2