Header image
 

 
 

Norge

Historia

För över tiotusen år sedan kom de första människorna till Norge för jakt och fiske, när inlandsisen som hade täckt hela landet drog sig tillbaka. Så småningom började även boskapsskötsel och jordbruk att utvecklas i södra Norge. Färdigheter i sjöfart och båtbyggeri skapade förutsättningarna för de sjörövar-, handels-, och koloniseringsexpeditioner som kännetecknade Norge under Vikingatiden (c:a 800-c:a 1050 e.Kr). Vikinga- och handelsfärder gjorde att lokala män kunde öka sin makt så att mindre riken eller maktsfärer uppstod. Första steget mot ett enande av det norska riket brukar anses vara då Harald Hårfagre vann ett sjöslag i närheten av dagens Stavanger. Detta sjöslag inträffade troligen runt år 885, och vinsten innebar att Harald Hårfagre lade under sig hela Vestlandet. En längre maktkamp mellan lokala "småkungar" följde och Norge anses ha enats omkring år 1035, då Magnus den gode hyllades som kung. Norges inrikespolitiska svaghet gjorde att de blev underlägsna Danmark i den union, Kalmarunionen, som inrättades mellan länderna år 1397, och som till en början innefattade även Sverige. Danmark tvingades i Kielfreden år 1814 avträda Norge till den svenske kungen. Kristian Fredrik motsatte sig först avträdelsen, men som ett taktiskt drag lät han sig väljas till kung av en folkvald församling i Eidsvoll den 17 maj 1814. Norges återupprättande som självständigt rike proklamerades, ett norskt parlament - Stortinget - upprättades och Eidsvollsförfattningen antogs. Utan stöd från utlandet och efter ett kort krig med Sverige tvingades dock Kristian Fredrik snart abdikera. Sedan Stortinget och svenska förhandlare enats om unionsvillkoren och Sverige godtagit Eidsvollförfattningen i stort sett oförändrad, valdes Sveriges kung - Carl XIII - till regent också i Norge. Unionen sträckte sig dock till att utgöra ett gemensamt kungahus och en gemensam utrikespolitik. Unionen upplöstes 1905 efter det att Stortinget den 7 juni förklarat att kungen upphört att fungera som norsk kung. Bakgrunden var att Oscar II vägrat att sanktionera en av Stortinget antagen lag om ett eget norskt konsulatsväsen och även förklarat sig ur stånd att utse en ny regering. Sedan Oscar II avböjt ett erbjudande om att en svensk prins skulle utropas till norsk kung, utsågs efter en folkomröstning den danske prinsen Carl till kung av Norge under namnet Haakon VII.

Geografi

Den norska naturen är klippig och utmärks av fjordar, öar och glaciärer (Norges kust är 20 000 km lång, vilket är 10 % längre än till exempel USA:s kust (borträknat Alaska, vars kust är nära 57 000 km). Norge gränsar till Sverige, Finland och Ryssland i öster och har kuster mot Skagerrak i söder, Nordsjön (Stora Fiskebanken) i sydväst, Norska havet i väst och Barents hav i norr. Norges högsta berg är Galdhøpiggen, omkring 2 469 meter. Ibland anges Glittertind som högre med en höjd på 2 472 meter, men då är istäcket inräknat, vilket ju varierar i tjocklek (själva berget når 2 452 meter).

Ekonomi

Norge är ett av de rikaste länderna i världen med en BNP per capita på 483 725 NOK (2007), vilket ligger långt över EU-genomsnittet. Det är naturligtvis olje- och gasutvinningen som förklarar denna rikedom. De senaste åren har Norges BNP legat ca 60% över det europeiska genomsnittet. I Europa är det bara Luxemburg som har en större ökning. Sedan 1990 har tillväxten i den norska ekonomin varit drygt 3% per år; snittet skulle dock varit högre om det inte vore den för den svagare ökningen i början av 2000-talet.

Klimat

Norge har ett tempererat klimat längs med kusterna mycket tack vare golfströmmen med strängare klimat i inlandet och subarktiskt klimat i norr. Den högsta temperaturen som uppmätts i Norge är 35,6 grader i Nesbyen den 20 juni 1970. Kallast har man haft i Karasjok på Finnmarksvidda i nordligaste Norge. Där hade man -51,4 grader den 1 januari 1886

Religion

Omkring 85 % av befolkningen tillhör Norska kyrkan, den evangelisk-lutherska statskyrkan. Det finns också andra kristna trossamfund som tillsammans omfattar cirka 5 procent av befolkningen.

Snabbfakta

Huvudstad: Oslo
Officiellt språk: Norska
Självständighet: från svensk-norska unionen
Deklarerad: 7 juni 1905
Erkänd: 26 oktober 1905
Yta 385 199 km²
Vatten: 6 %
Folkmängd: 4 705 600
Högsta punkt Galdøppigen 2 469 m.ö.h.
Största sjö: Mjø 368 km²
Längsta flod: Glomma 598 km

Header image

Skicka mail
header image 2

header image 2