Header image
 

 
 

Rumänien

Rumänien är en republik i Östeuropa. Landet gränsar i norr mot Ukraina, i öster till Moldavien och Svarta havet, i söder till Bulgarien, längs med floden Donau, och i väster mot Ungern och Serbien.

Historia

Dagens Rumänien införlivades som en provins i det romerska riket omkring år 200 e.Kr. och plundrades av olika nomadiska folk under 300-talet då det romerska rikets långa nedgångsperiod började. Området kontrollerades av ett antal grannländer i århundraden och saknade en central regering tills de två furstendömena Valakiet och Moldavien grundades på 1300-talet. På 1400-talet införlivades området i det Osmanska riket, som styrde fram till slutet av 1700-talet när trycket från de österrikisk-ungerska och ryska imperierna blev för stort och osmanerna drog sig ut. Ryssarna annekterade landet som ett protektorat men förlorade sin dominans efter Krimkriget (1853-1856), och 1881 förklarade sig Rumänien som ett självständigt kungadöme under kung Carol. Landet var neutralt under både första och andra världskriget men tvingades med på den förlorande sidan och bytte sida i slutet av båda krigen. Efter andra världskriget kom kommunisterna till makten och avskaffade monarkin. Under perioden 1965-1989 styrdes Rumänien av diktatorn Nicolae Ceausescu, som avsattes i en blodig revolution 1989. Efter de turbulenta åren på 1990-talet blev Rumänien EU-medlem 2007 och har haft en stark tillväxt och relativ politisk stabilitet de senaste åren.

Geografi

Rumänien har en kuststräcka mot Svarta havet och genom landets mitt går östra och södra Karpaterna, denna sträcker sig i en vid båge från norr till syöst-väst. Landet är beläget i skärningen mellan Centraleuropa (Transsylvanien, Banat och Maramures), Balkan (Valakiet och Dobrudzja), och Östeuropa (Moldova och Bukovina). En stor del av Rumäniens gräns mot Serbien och Bulgarien utgörs av floden Donau. Donau går sedan ihop med Prut, som utgör gräns mot Moldavien. Donau flyter ut i Svarta havet i Donaudeltat. Då många av Rumäniens gränser består av naturliga floder, och eftersom Donaudeltat ständigt expanderar mot havet, ungefär 2-5 meter årligen, har Rumäniens landyta förändrats under de senaste årtiondena. Landets yta har ökat från omkring 237 500 km² 1969 till 238 319 km² 2005. Rumänien är till ytan ungefär hälften så stort som Sverige, men Rumänien har mer än 2 gånger så större befolkning. Rumänien har ett relativt varierande landskap, med 34 % berg, 33 % kuperat och 33 % lågland. Karpaterna dominerar mellersta Rumänien, och omger Transsylvanska platån. 14 toppar når höjder över 2 000 m.ö.h., det högsta når 2 544 meter över havet. I södra delen av landet övergår Karpaterna i ett backigt landskap.

Ekonomi

I efterdyningarna efter kommunismen har Rumänien fått ekonomiskt stöd från Internationella valutafonden (IMF) i ett antal år. Merparten av landets exportmarknad försvann när Sovjetunionen kollapsade 1991 och industrin och jordbruket måste byggas upp från grunden igen. Efter att ha kämpat med ett stort handelsunderskott under hela 1990-talet har Rumänien de senaste åren exporterat mer än landet har importerat, och ett antal industrier expanderar. Tjänstesektorn svarar nu för över hälften av BNP, och jordbruket moderniseras och effektiviseras. Övergångsperioden från kommunistisk planekonomi till marknadsekonomi är nu i det närmaste genomförd och regeringen har få ägarandelar i de största industrierna. Förenklingen av ett tidigare tungrott skattesystem har gjort landet attraktivt för investeringar utifrån och Rumänien är nu ett av de forna östblocksländer med mest direktinvesteringar från utlandet. Trots den positiva utvecklingen är landet bland de fattigaste i Europa, med stor social misär, hög arbetslöshet och ett dåligt utvecklade välfärdssystem. Dessutom bromsas den ekonomiska utvecklingen kraftigt av den mycket omfattande korruptionen.

Klimat

Rumänien har stora temperaturväxlingar, på sommaren stiger oftast temperaturen till över 40+ grader medan den på vintern sjunker till 20-25 minusgrader, särskilt bland bergen blir det kallt. Landet har måttlig nederbörd med även snöfall på vintern.

Religion

Religioner (statistik från 2009): * Rumänsk-ortodoxa - 86,8% * Protestanter - 7,5% * Romersk-katolska - 4,7% * Pingstvänner - 1,5% * Uniater - 0,9%

Snabbfakta

Huvudstad Bukarest
Officiellt språk rumänska
Yta 238 400 km²
folkmängd 21 462 186 (1 januari 2010)
högsta punkt Moldoveanu 2 544 m ö.h.
längsta flod Donau 2 860 km

Header image

Skicka mail
header image 2

header image 2