Header image
 

 
 

Serbien

Serbien är en stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa och är ett land omgivet av andra länder. I väst gränsar landet mot Kroatien, Montenegro och Bosnien-Hercegovina, till norr mot Ungern, till söder mot Albanien och Makedonien och i öster gränsar landet mot Rumänien och Bulgarien.

Historia

Efter upplösningen av Socialistiska federationen Jugoslavien bildade de två kvarvarande delrepublikerna Serbien och Montenegro Förbundsrepubliken Jugoslavien som år 2003 bytte namn till Statsförbundet Serbien och Montenegro. Den 3 juni 2006 utropade sig Montenegro som en oberoende stat. Den 5 juni 2006 erkände Serbien detta i och med att de själva förklarade sig självständigt från unionen som därmed upplöstes. I och med Daytonavtalet i november 1995 var förhoppningarna stora om att oroligheterna på Balkan var slut. Tre år senare, år 1998, blossade oroligheter upp i provinsen Kosovo när den albanska majoriteten krävde självständighet. NATO inledde 1999 ett bombkrig mot Serbien för att stoppa det brutala våldet mot civila och tvingade samma år de serbiska styrkorna att lämna Kosovo. Sedan dess har Kosovo administrerats av FN genom UNMIK med stöd av säkerhetsrådets resolution 1244. Slobodan Milosevic, som varit Serbiens president sedan 1989 avgick från presidentposten den 6 oktober 2000 efter att ha förlorat valet den 24 september. Han blev arresterad och åtalad för bland annat maktmissbruk i Serbien i april 2001. Han utlämnades till (ICTY) den 28 juni 2001 men hann avlida innan rättegången var avslutad. Zoran Dindic, Serbiens dåvarande premiärminister och grundare av DS, som fattat beslutet att Milosevic skulle utlämnas till Haag, mördades år 2003.

Geografi

Serbien ligger på Balkanhalvön i korsningen mellan centrala, östra och södra Europa. Serbien är kustlöst och består frånsett Kosovo och några övriga områden i huvudsak av slättland och låga kullar. Kosovo och Sandžak har däremot mycket bergiga landskap. Den längsta floden i landet är Donau (588 km), som i nordvästra delen av landet utgör gränsen till Kroatien. Donau utgör även en del av gränsen till Rumänien. Floden Sava utgör södra Vojvodinas gränser och rinner in i Donau i huvudstaden Belgrad. Andra betydande floder är Tisa, Tamis och Begej i Vojvodina, Velika Morava och Drina i det centrala Serbien. Drina utgör gränsen till Bosnien-Hercegovina. Högsta bergstopparna är Ðeravica (2 656 m) i Kosovo och Midzor (2 170 m) som ligger på gränsen mellan Serbien och Bulgarien.

Ekonomi

Serbiens ekonomi växte under 2001-2008 i genomsnitt med 5-6%, vilket innebar en gradvis återhämtning efter 90-talets krigs- och sanktionsekonomi. Den serbiska ekonomiska transitionen har dock bromsats upp av den globala ekonomiska krisen. Landets blygsamma export- och turistnäringar har gjort att BNP-fallet blivit lägre än i flera grannländer. Krisen drabbade Serbien relativt sent och återhämtningen kommer sannolikt att släpa efter motsvarande inom EU. IMF räknar med ett tillväxtfall om ca 3% av BNP för 2009 medan prognosen för 2010 ligger på ca 1,5% tillväxt. Under en längre tid har landets import varit dubbel så stor som exporten. Exporten sjönk med ca 20% och importen med 28%, vilket innebar att underskottet krympte något. Vad som dock gynnat serbisk export under 2009 är att valutan, dinaren, som ett resultat av den externa obalansen, har sjunkit i värde med ca 6%. Mer än hälften av handelsutbytet (ca 55%) sker med EU. Serbien har sedan 2000 även ett frihandelsavtal med Ryssland.

Klimat

Norra Serbien har kontinentalt klimat med fuktiga, varma somrar och kalla vintrar. Södra delarna av landet har torrare och varmare somrar och kalla vintrar med mer snöfall än i norra Serbien. Enligt fakta från 1961-1990 är lufttemperaturen i Serbien i snitt 10,9 °C upp till 300 meters höjd. På 300-500 meters höjd är den 10,0 °C och över 500 meters höjd 6,0 °C.

Religion

serbisk-ortodoxa 65%, islam 19%, katoliker 4%, protestanter 1%, övriga 11%

Snabbfakta

Statsskick: Republik
Huvudstad: Belgrad
Yta: 77 474 km2
Folkmängd: 7,4 miljoner

Header image

Skicka mail
header image 2

header image 2