Header image
 

 
 

Slovakien

Slovakien ligger i Centraleuropas hjärta och förbinds med grannländerna genom floden Donau. Bergskedjan Karpaterna breder ut sig i den norra delen av landet. Bergsområdet Tatrabergen är känt för sina skidbackar. Där finns också Slovakiens högsta bergstopp Gerlachovsky, 2 655 m.ö.h.

Historia

I mitten av 1800-talet uppstod starka spänningar mellan slovakisk och ungersk nationalism; de ungerska myndigheterna ville magyarisera slovakerna, dvs. göra dem mer ungerska. Efter första världskriget bildades staten Tjeckoslovakien, med en stor ungersk minoritet i den slovakiska delen. Efter Münchenöverenskommelsen i september 1938 fick Slovakien självstyrelse, men i november samma år måste det av ungrare bebodda gränsområdet avträdas till Ungern. I mars 1939 förklarade sig Slovakien självständigt med Jozef Tiso som president, men i praktiken blev det en tysk lydstat. Slovakien deltog i andra världskriget på tysk sida. När Tjeckoslovakien uppstod på nytt efter kriget som kommunistisk öststat återvann Slovakien de avträdda områdena i söder och fick begränsad självstyrelse. På 60-talet industrialiserades Slovakien, som 1969 fick full inre självstyrelse. Se vidare Tjeckoslovakien. År 1989 vaknade nationalismen till nytt liv, och 1993 blev Slovakien självständigt. Den nya statens första år var svåra, mest på grund av stora ekonomiska problem, men utvecklingen har lett landet i demokratisk och västlig riktning. Slovakien gick med i NATO och EU 2004.

Geografi

Norra och centrala delarna av Slovakien domineras av bergskedjan Karpaterna, med toppar på upp till 2655 meter över havet. Floder som rinner från bergen till slätterna kännetecknar landets södra del. De flesta mindre floder rinner ut i floden Donau. Slovakien har ett kontinentalt klimat med kalla, torra vintrar och varma somrar. I bergsområdena är det både svalare och mer nederbörd än på slätterna i söder där huvudstaden Bratislava ligger. I det forna Tjeckoslovakien var kol en vanlig energikälla, och luftföroreningar i Slovakien är fortfarande ett stort problem. Utsläpp från industrin utgör ett stort miljöhot förutom att det är mycket hälsofarligt för landets befolkning. Lungcancer är vanligt i de mest förorenade områdena. Stora delar av skogen har förstörts av surt regn från Polen och det forna Östtyskland. Ökenspridning orsakas av jordbruket och gruvindustrin skapar också utmaningar på miljöområdet.

Ekonomi

Trots farhågor om motsatsen så har Slovakiens ekonomiska situation snabbt förbättrats efter nationens uppkomst vid delningen av Tjeckoslovakien 1993.[3] BNP-tillväxten har varit mellan fyra och tio procent per år, statskulden har sjunkit och inflationen har hållits på en förhållandevis låg nivå. Däremot lider landet av en arbetslöshet på över 15 procent, den näst högsta inom hela EU näst Polen. Landet införde euro som valuta den 1 januari 2009.

Klimat

Slovakien har ett kontinentalt klimat med varma somrar och kalla vintrar. Medeltemperaturen på sommaren ligger mellan 20-30 grader. På vintern kan medeltemperaturen ligga kring 0 grader men kan sjunka till -20 grader. Stora klimatskillnader mellan de bergiga områdena i norr och låglandskapet i syd.

Religion

Romersk katolsk 68,9%, protestantisk 10.8%, grekisk katolsk 4.1%, annan 3.2%, inget 13%

Snabbfakta

Yta: 49 035 km2
Folkmängd: 5,4 miljoner invånare
Huvudstad: Bratislava
Statsskick: republik
Gerlachovský Štít (2 663 m ö.h.)

Header image

Skicka mail
header image 2

header image 2