Header image
 

 
 

Storbritannien

Storbritannien, stat i västra Europa; medlem i Samväldet. Storbritannien består av de på den brittiska huvudön belägna England, Skottland och Wales samt Nordirland på ön Irland. Kanalöarna och Isle of Man är direkt underställda kronan och ingår inte i landet. Därtill kommer Orkneyöarna, Shetlandsöarna och Yttre Hebriderna. Storbritannien har även 13 besittningar runtom i världen.

Historia

Storbritannien består av England, Skottland, Wales och Nordirland. Storbritanniens yta är ungefär hälften så stor som Sverige med en befolkning på drygt 60 miljoner invånare, varav ca 50 miljoner i England. De brittiska öarna var bebodda av kelterna, men romarrikets utbredning trängde undan dem till Wales och Skottland. En germansk invandring (anglosachsare) från nordvästra Tyskland och Jylland ägde rum omkring 500 e.Kr. År 1066 invaderades England av normander under ledning av Vilhelm Erövraren. Wales erövrades av England under 1200-talet, och år 1707 bildades Storbritannien genom Englands och Skottlands förening. 1800-talet präglades av ekonomisk och geografisk expansion. Den industriella revolutionen gav ökade inkomster, och samtidigt växte det brittiska kolonialväldet. Vid 1900-talets början var Storbritannien en stormakt. De båda världskrigen utgjorde dock stora påfrestningar på landet, och andra världskriget blev början till slutet på det brittiska imperiet. Successivt blev de forna brittiska kolonierna i Afrika och Asien självständiga. Irland bröt sig ur och bildade en självständig stat under 1900-talets första hälft. Några grevskap med protestantisk majoritet i norra delarna av ön stannade dock kvar i det rike som formellt benämns Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland ("United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland").

Geografi

Storbritanniens geografi beskriver staten Storbritanniens geografiska områden. I svenskt språkbruk kan ordet Storbritannien syfta antingen på landet Storbritannien (bestående av riksdelarna England, Skottland, Wales och Nordirland) eller ön. Finns risk för missförstånd är det nödvändigt att ange om staten eller ön åsyftas. Storbritannien består av ön Storbritannien, de norra delarna av ön Irland samt många mindre öar och ögrupper. Staten Storbritannien utgör därmed huvuddelen av de Brittiska öarna. Ön Storbritannien är den största av de Brittiska öarna. Ön angränsar i söder mot Frankrike genom Engelska kanalen, i väst mot Irland genom S:t Georgskanalen, Irländska sjön och Nordkanalen, samt i övriga väst och nord genom Atlantiska havet och i övrigt av Nordsjön. Ön Storbritanniens areal är 229 850 km2 varav * England 130 395 km2, * Wales 20 779 km2 och * Skottland 78 782 km2. Det finns ingen punkt på Storbritannien som är längre bort än 120 km från havet. Ben Nevis, högsta punkten i Storbritannien Följande öar står under den brittiska monarken, men räknas inte som delar av landet Storbritannien: * Isle of Man 572 km2 * Kanalöarna 195 km2. Den rika kustbildningen, som är störst i västra Skottland, gör att Storbritannien har, med undantag av Grekland, den längsta kuststräckan i Europa. Längden når ca. 5 500 km, där alla småöar och halvöar samt bukter är medräknade — 1 kustmil per 4 mil2. I genomsnitt har Europa 1 kustmil per 37 mil2 land. I allmänhet är Storbritanniens yta relativt flack, men det finns sex ansenliga bergsområden: Skotska högländerna (the highlands) och de södra uplands samt i England Penninska kedjan (ke. penno "berg"), Cumbriska bergen, Wales och Devon-Cornwall som består av flera skilda "uplands". Den högsta toppen på hela ön, Ben Nevis i södra Skottland, når 1 344 m ö.h.. Det högsta berget i Wales, Snowdon eller Yr Wyddfa ("gravkammare"), når 1 085 m ö.h. Den Penninska kedjan hänger i norr hop med Skottlands uplands och Cheviot Hills, och går i sydlig riktning mitt igenom England ned till mellersta Derbyshire och avslutas i Cross Fell (893 m.ö.h.). Större höjder anträffas i nordväst, på gränsen till Cumberland och Westmoreland, förutom i mitten av Penniska kedjan där en grupp bergstoppar, Bow Fell (887 m.ö.h.), Whernside (745 m.ö.h.) m.fl. också sticker upp

Ekonomi

Storbritannien är en av världens mest betydande ekonomier, världens 6:e största ekonomi enligt Världsbankens rankinglista från 2006. Landet har en mycket stor finanssektor: London är världens största finanscentrum och Skottlands huvudstad Edinburgh är Europas tredje största finanscentrum. Servicesektorn i sin helhet står för 70% av sysselsättningen. Energisektorn är även den omfattande, med en andel av BNP på 10%, större än för något annat industriland. Skottland är Västeuropas näst största oljeproducent (efter Norge) och Europeiska unionens största oljeproducent och naturgasproducent. Jordbruket står för 2% av BNP och 1% av sysselsättningen. Produktionen täcker 60% av behovet. Storbritannien viktigaste handelspartner är: Tyskland, USA, Frankrike och Nederländerna. Dess valuta är pund.

Klimat

Landet har medelhavsklimat vid kusten, alpint klimat i bergen och kontinentalt klimat med milda till varma somrar och kalla vintrar i platåerna och dalarna i öst. Medeltemperaturen är -2 °C i januari och 21 °C i juli. Medelnederbörden är 1000 mm vid kusten, upp till 3500 mm i Alperna, 800 mm i sydöst och 1400 mm i centrala delarna av landet.

Religion

Storbritannien har haft en lång historia av religiösa stridigheter, både med och utan vapen. Den kristna kyrkan började spridas bland den romerska provinsen Britannias (nuvarande England, plus Wales) befolkning i början av 200-talet, och blev under 300-talet en av romarrikets statsreligioner. Den gamla religionens tempel, exempelvis i Lydney, började förfalla på 430-talet.Det blev 1689 tillåtet att tillhöra valfritt trossamfund, med undantag för den romersk-katolska kyrkan och unitariska trossamfund. Tillhörighet till Englands resp. Skottlands statskyrka krävdes dock för att bedriva universitetsstudier och vara parlamentsledamot. Full religionsfrihet infördes först 1829. Deismen härrör från Storbritannien under 1600- och 1700-talet. Genom invandring under 1900-talet har landet också fått en betydande icke-kristen befolkning, samtidigt som andelen agnostiker och ateister ökat ända sedan den industriella revolutionen.

Snabbfakta

Land: Storbritannien / United Kingdom
Huvudstad: London / London
Invånare: 60943000
Yta: 244820 km2
högsta punkt Ben Nevis 1 344 m ö.h.
längsta flod Severn 354 km
största sjö Lough Neagh 390 km²

Header image

Skicka mail
header image 2

header image 2